بررسی عوامل موثر بر مدیریت ریسک در بانک ها

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 215

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EMA-7-2_010

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر مدیریت ریسک در بانک ها می باشد. در این تحقیق از روش کتابخانه ای یا اسنادی براساس نتایج پیشینه تحقیق استفاده شده است. در این روش محقق از مهم ترین ابزار خود یعنی فیش برداری از پیشینه تحقیقاستفاده کرده است. اطلاعات جمع آوری شده که در فیش ها ثبت شده اند با یک نظم منطقی دسته بندی شده و نتیجه تحقیقخود را با نتیجه پیشینه تحقیق تطبیق داده است. با توجه به یافته های تحقیق با توجه به تحقیقات پیشین در زمینه مدیریتریسک، ریسک نقدینگی در بانک های اسلامی به صورت مثبت و معنادار تحت تاثیر متغیرهای حاشیه سود خالص و بازدهحقوق صاحبان سهام است. درحالی که شکاف نقدینگی و نسبت دارایی نقد مخاطره آمیز به کل دارایی دارای اثر غیر معنادار برریسک نقدینگی در بانک های اسلامی می باشد، همچنین نتایج پژوهش موید آن است که اندازه بانک و خالص سرمایه درگردش تاثیر مثبت و بی معنا بر ریسک نقدینگی در بانک های اسلامی دارند .درحالی که متغیرهای اندازه بانک دارای اثر منفی وخالص سرمایه در گردش دارای تاثیر مثبت بر ریسک نقدینگی در بانک های متعارف می باشد.

نویسندگان

سیمین همتی خمارتاج

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

سراج الدین محبی

عضو هیئت علمی و استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم