تبیین مسئولیت پذیری آموزشی معلمان بر اساس مولفه های هیجان تدریس

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 184

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EDUM-1-4_012

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف نقش مولفه های هیجان تدریس در مسئولیت پذیری شخصی معلمان انجام شد. روش پژوهش،همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دبیران دوره دوم متوسطه دبیرستان های دولتی و غیر دولتی شهر زابل در سال تحصیلی۹۹ - ۱۳۹۸ بود (۴۳۵ نفر). نمونه ای در دسترس و به حجم ۳۰۰ نفر انتخاب و مقیاس های هیجان پذیری در تدریسویلاویسنسو (۲۰۱۰ ) و مسئولیت پذیری شخصی لائورمن و کارابنیک (۲۰۱۳) را به صورت آنلاین تکمیل کردند. تحلیل هایآماری با نرمافزار spss.۲۱ نشان داد که هر چند هیجان تدریس به طور کلی قادر به پیش بینی مسئولیت پذیری آموزشی است(F(۲۷۱.۵)=۷/۶۳, p=۰/۰۰۶) اما فقط مولفه غرور و لذت میزان مسئولیت پذیری آموزشی معلمان را تبیین می کند (t=۳/۵۱ p=۰.۰۱). با توجه به این یافته هامی توان گفت که هیجان پذیری مثبت معلمان در فرایند تدریس می تواند مسئولیت پذیری آنان را افزایش دهد.

نویسندگان

معصومه عزیزی

دکترای روانشناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه زابل، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی