بررسی ظرفیت باربری فشاری، ستون های فولادی پر شده با بتن به روش اجزای محدود

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 185

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCICI14_042

تاریخ نمایه سازی: 3 آبان 1401

چکیده مقاله:

در این تحقیق ستون های (CFST) (ستون های فولادی پر شده با بتن) تحت بار متمرکز فشاری مورد ارزیابی قرار گرفته است. تاثیر شکل مقطع و نسبت طول به قطر در ستون با مقطع دایره ای و طول به عرض در ستون با مقطع مربعی (L/D) برای سه حالت ۳، ۴.۵ و ۶ بر روی ظرفیت باربری ستون CFST بررسی شده است. تحلیل های مدل شبیه سازی رفتار ستون CFST تحت بار متمرکز فشاری به روش اجزا محدود در برنامه آباکوس انجام شده است و مقایسه عملکرد های حالت های اشاره شده، بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که هرچه نسبت طول به عرض مقطع بیشتر باشد ظرفیت باربری ستون ها کاهش می یابد که این میزان کاهش برای حالت ستون های دایره ای که نسبت طول به قطر ۳ است، در قیاس با طول به قطر ۶ برابر ۳۵ درصد می باشد و همچنین این میزان کاهش برای حالت ستون های مربعی که نسبت طول به عرض ۳ دارد در قیاس با طول به عرض ۶ برابر ۳۳ درصد بوده است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

علیرضا باقرشمیرانی

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

عرفان شعبانی

دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران