مروری بر مدیریت استراتژیک و تاثیر آن بر بازاریابی استراتژیک

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 97

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CEIM01_047

تاریخ نمایه سازی: 27 مهر 1401

چکیده مقاله:

در دنیای کنونی تغییر و پویایی یکی از ویژگیهای بارز محیط به شمار می رود و در چنین شرایطی موفقیت سازمان در گرو پیش بینی صحیح و ارائه واکنشهای موثر به تغیرات موجود در محیط می باشد. و شاید بتوان گفت این امر تنها از طریق داشتن دیدگاهی استراتژیک در در سازمان به عنوان یک کل و بخشهای مختلف آن میسر می باشد. ابتدا با مطرح نمودن مقدماتی راجع به تعریف مدیریت استراتژیک، مراحل مدیریت استراتژیک و استراتژی بازاریابی به بحث وارد می شویم و در ادامه به نقش بازاریابی در طراحی و اجرای استراتژی ها اشاره نموده و با مطرح نمودن ابعاد فرایند بازاریابی استراتژیک و استراتژی های بازاریابی و در نهایت استراتژی های چهارگانه بازاریابی مایلز و اسنو را بررسی و سپس به نتیجه گیری پرداخته شد. مفهوم استراتژی بازاریابی و به کارگیری استراتژی های مفید، مابین شایستگی های شرکت قرار می گیرد، استراتژی های تدوین شده، به زمینه عمل منتقل شده تا بتواند به اجرا درآید، این استراتژی اغلب به تاکتیک های بازاریابی اشاره داشته که از آمیخته بازاریابی به عنوان ابزار استفاده می کند. بسیاری از شرکت های کوچک در حال اجرای استراتژی های بازاریابی هستند و این بصورت ناخودآگاه انجام می شود تا جایی که خود شرکت ها نمی دانند که مشغول انجام آن ها هستند. از این رو، کسب و کار های کوچک محرک اصلی اقتصاد در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تبدیل شده اند. تحقیقات اولیه اهمیت مدیریت استراتژیک بازاریابی را در توسعه ی شرکت های بزرگ تصدیق نموده اند، در حالی که تحقیقات کمی، امکان استفاده از مدیریت استراتژیک بازاریابی را در توسعه بخش مهم و حیاتی اقتصاد که همان شرکت های کوچک و متوسط هستند، بررسی کرده اند. این مقاله تلاش برای به گرد هم آوردن پژوهش های حائز اهمیت در حوزه استراتژی بازاریابی به منظور توسعه تحقیقات آینده دارد. بنابراین این مطالعه به مرور و بررسی ادبیات های موجود در زمینه کاربرد و موفقیت انواع مدیریت استراتژیک بازاریابی در شرکت های کوچک و متوسط می پردازد. در بخش دوم موضوعات مفهومی مدیریت استراتژیک و مدیریت استراتژیک بازاریابی و شرکت های متوسط و کوچک را ارائه شده است. بررسی های تئوری مربوطه در بخش سوم ارائه شده است و در بخش انتهایی، نتیجه گیری ارائه می گردد.

نویسندگان

مازیار قاسمی

گروه مدیریت، عضو هیئت علمی، ، دانشگاه ادیبان، گرمسار، ایران،

حسین فرید

دانشجو ارشد مدیریت بازاریابی، دانشگاه ادیبان، گرمسار، ایران،