شاخص های بصری موثر بر موفقیت بیلبورد های تبلیغاتی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 113

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MAEICN07_073

تاریخ نمایه سازی: 21 مهر 1401

چکیده مقاله:

تابلوهای شهری تعاملی نوعی از تبلیغات چندرسانه ای است که به دلیل قرارگیری در محیط های پرتردد، از قابلیت بالایی دربرقراری ارتباط با مخاطبان عام، شکل دهی افکار توده و تغییر رفتار اجتماعی شهروندان برخورداراست .برای طراحی بیلبورد که یکی از زیرشاخه های گرافیک محیطی است و تابلویی شهری محسوب می شود نیز اصولی را باید تعریف نمود. به گونه ای که هم مخطب ارتباط خوبی با اثر طراحی برقرار کند و هم منظر شهر به واسطه تابلویی چنین بزرگ، دستخوش تغییرات منفی قرار نگیرد.هدف پژوهش حاضر آن است که »به استخراج شاخص های بصری موثر بر موفقیت بیلبورد های تبلیغاتی« بپردازد. بنابراین در پی پاسخ گویی به این پرسش است که »چه اصول طراحی میتوان برای طراحی بیلبوردهای تبلیغاتی در نظر گرفت؟« جهت پاسخ گویی به این پرسش، تحقیق نوع بنیادی انتخاب شده و به روش کیفی و شیوه توصیفی-تحلیلی پژوهش انجام شده است. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است. مطابق با یافته های پژوهش می توان اذعان نمود که اصول بصری شاخص در طراحی بیلبورد تبلیغاتی به عنوان بخشی از گرافیک محیطی شامل موارد: بافت، حجم، کادر و تصویر، ترکیب بندی (کمپوزیسیون)، رنگ، کنتراست است و علاوه بر آن، خوانایی و جلوه های ویژه همراه با اعمال خلاقیت بصری در انتقال موثر و تاثیرگذارتر پیام تبلیغی به صورت بصری از اهمیت بسزایی برخوردار است.

نویسندگان

هدی صفاری

کارشناس ارشد ارتباط تصویری، موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

گلناز کشاورز

استادیار گروه ارتباط تصویری، موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری