جای گذاری باطله های معدن سرب و روی به صورت بخشی از سنگدانه ها در بتن

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 419

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMGBC06_090

تاریخ نمایه سازی: 20 مهر 1401

چکیده مقاله:

یکی از چالش های اصلی معدن کاری به کارگیری حجم زیاد باطله های تولیدی معدن است که دپوی آنها منجر بهمعضلات زیست محیطی می شود. از طرفی با افزایش جمعیت و درنتیجه ساخت وساز، تقاضا برای مصرف بتن بالا رفته است.با توجه به کاهش منابع طبیعی برای تولید سنگدانه ها در بتن، به عنوان یک راه حل عملی میتوان از باطله های معادن درتولید بتن استفاده کرد. در مطالعه حاضر امکان استفاده از باطله های معدن انگوران به عنوان جایگزین سنگدانه طبیعی درساخت بتن بررسی شده است. چندین طرح اختلاط با جایگزینی درصدهای مختلفی از باطله به عنوان سنگدانه ها تهیه شدو مقاومت فشاری، مقاومت خمشی، جذب آب و ... برای نمونه های ساخته شده اندازه گیری شد. بر اساس نتایج حاصل ازمقاومت فشاری نمونه ها، در جایگزینی ۲۰ تا ۱۰۰ درصد باطله بجای سنگدانه در بتن و در سنین ۳ و ۱۴ روز دارای مقاومتبالاتری نسبت به نمونه مادر بودند. مقاومت فشاری مربوط به ۲۸ روز نمونه ها با ۶۰،۴۰ و ۸۰ درصد جایگزینی باطله، نسبتبه نمونه مادر بیشتر بوده است. و در مقایسه با مقاومت فشاری در ۵۶ روز، تنها مقاومت فشاری های مربوط به ۴۰ درصد و۱۰۰ درصد جایگزینی از نمونه مادر کمتر بوده است. به طورکلی بتن با جایگزینی ۸۰ درصد باطله به اعداد بالاتری در مقاومت فشاری ۳،۱۴، ۲۸،۵۶ روز، نهتنها نسبت به نمونه مادر بلکه نسبت به سایر نمونه ها رسیده است. در تست جذب آب نمونه با جایگزینی ۱۲ درصد باطله در سنگدانه بتن، دارای جذب آب کمتری نسبت به نمونه مادر بود و نمونه با ۱۰۰ درصدجایگزینی نسبت به نمونه مادر و سایر نمونه ها دارای جذب آب بیشتری است. در تست مقاومت خمشی در سن ۲۸ روزگیعدد مربوط به ۴۰ درصد جایگزینی باطله در مقایسه با نمونه مادر و سایر نمونه ها عدد بیشتری را به خود اختصاص دادهاست.

کلیدواژه ها:

بتن ، مقاومت فشاری ، طرح اختلاط ، به کارگیری باطله های معدن سرب و روی ، سنگ دانه

نویسندگان

فاطمه رضایی وحدت

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن

پدرام اشتری

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی همدان

حسام دهقانی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی همدان