ژئوشیمی و پتروژنز سنگ های آتشفشانی شمال خور در شمال غرب بیرجند شاهدی بر فرآیند فرورانش در شرق ایران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 226

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMGBC06_088

تاریخ نمایه سازی: 20 مهر 1401

چکیده مقاله:

مجموعه آتشفشانی مورد مطالعه در فاصله ۹۰ کیلومتری شمال غرب بیرجند و در شمال خور واقع شده است. سنگ هایآتشفشانی مورد مطالعه شامل آندزیت بازالتی، آندزیت و تراکیآندزیت، داسیت تا ریوداسیت و سنگ های آذرآواری شاملتوف و برش آتشفشانی هستند. پلاژیوکلاز، کلینوپیروکسن، هورنبلند، بیوتیت و کوارتز از کانی های اصلی این سنگ ها می باشند.بافت غالب در این سنگ ها پورفیری است. سری ماگمائی بیشتر نمونه ها کالکوآلکالن بوده ولی بعضی به سمت سری تولئیتیتمایل دارند. ناهنجاری های مثبت Pb ، Ba و Sr نسبت به کلارک این عناصر در سنگ های مربوطه، به دگرنهادی گوه گوشته ایبه وسیله شاره های ناشی از پوسته اقیانوسی فرورو و یا آلایش ماگما با پوسته قارهای اشاره دارد. ناهنجاری منفی عناصرNb,P و Ti ، می تواند نشان دهنده شکلگیری سنگ ها در منطقه فرورانش باشد. نمودارهای تعیین محیط تکتونیکی نشانمی دهد که آندزیت بازالتی منطقه در گستره بازالت های کالک آلکالن کمان آتشفشانی قرار می گیرد. بعلاوه در نمودار تعییننوع کمان ماگمائی، سنگ های مورد مطالعه در گستره کمان قاره ای قرار می گیرند و به نظر می رسد که ماگماتیزم منطقه،ناشی از فرورانش یک پوسته اقیانوسی به زیر پوسته قاره ای بلوک لوت بوده است.

نویسندگان

غلامرضا فتوحی راد

استادیار گروه مهندسی معدن، دانشکده مهندسی ، دانشگاه بیرجند،

محمد حسین یوسف زاده

استادیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم ، دانشگاه بیرجند

حسین عباسی نیاز آبادی

مدیر عامل شرکت هیرکان اکتشاف، مشهد