بررسی بیوانفورماتیکی اثر ترکیبات سیتریک اسید ، رزوراترول ، کورکومین ، کاتچین وسیترال در مهار آنزیم ۶lu۷ به منظور درمان بیماری کرونا

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 151

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BCBCN06_075

تاریخ نمایه سازی: 19 مهر 1401

چکیده مقاله:

مقدمه : کرونا باعث میلیون ها عفونت و بیش از ۷۰۰۰۰۰ مرگ و میر شده است. با توجه به نیاز فوری به یافتندرمان های جدید برای بیماری کرونا ویروس مجموعه داده ای از ترکیبات طبیعی گیاهی برای غربالگری فعالیت ضدویروسی انتخاب شد.هدف : هدف از تحقیق حاضر، اتصال داروهای مختلف ضد ویروسی بر روی گیرنده ۶lu۷ است که این مطالعه قصددارد با هدف بررسی بیوانفورماتیکی اثر ترکیبات موثر ، گامی در درمان کرونا بردارد.روشها : در این مطالعه برای بررسی نحوه ی اتصال ترکیبات به جایگاه فعال آنزیم ، ترسیم ساختار شیمیایی ترکیبات، بهینه سازی انرژی ، مطالعات داکینگ و تجزیه و تحلیل های نهایی به ترتیب از سرور آنلاین H Dock و نرم افزارهایChimera , Hyperchem , Discovery و سرور Pdb sum generate استفاده شد.دستاورد های مقاله : ترکیبات مورد مطالعه قادر به اشغال جایگاه فعال انزیم میباشد و سطح انرژی اتصال درکورکومین -۱۶۱.۷۶ در رزوراترول -۱۳۸.۲۲ در کاتچین -۱۵۱.۱۳ در سیترال -۷۷.۹۱ در سیتریک اسید -۱۲۰.۸۹بود.

نویسندگان

عارف یاراحمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد میکروب های بیماری زا ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد خرم اباد ، لرستان ، ایران