ارائه رویکردهای فرآیند تحلیل شبکه ای فازی و دیمتل فازی در ارزیابی عملکرد سازمان ها با استفاده از کارت امتیازی متوازن: مطالعه موردی شرکت شرکت صنایع غذایی فال (شیرین غنچه یزد)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 85

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MAEBCONF03_019

تاریخ نمایه سازی: 18 مهر 1401

چکیده مقاله:

ارزیابی عملکرد و تحلیل یک سازمان از ارکان اصلی مدیریت استراتژیک به شمار می رود و به واسطه آن موفقیت و بقای سازمان ها در محیط رقابتی تضمین می شود. هدف اصلی این مقاله، ارائه چارچوبی مناسب جهت ارزیابی عملکرد شرکت ها است. در این مقاله از یک مدل تصمیم گیری جهت ارزیابی عملکرد سازمان ها با استفاده از کارت امتیازی متوازن و رو یکردهای تصمیم گیری چند معیاره شامل روش فرآیند تحلیل شبکه ای و روش دیمتل ارائه شده است. با توجه به عدم قطعیت های ذاتی موجود در فرآیند تصمیم گیری، از نظریه فازی نیز استفاده شد. قابلیت کاربرد روش پیشنهادی جهت ارزیابی عملکرد یک شرکت صنایع غذایی با در نظر گرفتن چهار منظر کارت امتیازی متوازن و ۱۵ معیار عملکردی مختلف بررسی شده است. نتایج عددی نشان می دهد که مدل تصمیم گیری پیشنهادی، قادر به ارزیابی عملکرد و رتبه بندی عوامل موثر در موفقیت سازمان ها است و بینش های ارزشمندی برای تصمیمات مدیریت استراتژیک در شرکت های صنایع غذایی فراهم می آورد و همچنین می تواند به عنوان یک ابزار موثر برای دیگر فرآیندهای تصمیم گیری پیچیده استفاده شود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

هدی مرادی

کاندیدای دکتری تخصصی، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

مهدی عباس زاده

کاندیدای دکتری تخصصی، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.