تبیین الگوی خط مشی گذاری توسعه کارآفرینی دانشگاهی در نظام آموزش عالی کشور

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 75

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOU-5-9_042

تاریخ نمایه سازی: 17 مهر 1401

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف تبیین مدل خط مشی گذاری توسعه کارآفرینی دانشگاهی در نظام آموزش عالی کشور سعی دارد تا این سوال اصلی را پاسخ دهد که در وضعیت مطلوب (از منظر خبرگان و مدیران) چه عناصر و مولفه هایی در کدام خط مشی گذاری توسعه کارآفرینی باید به ایفای نقش بپردازد؟ شناسایی ابعاد و عناصر و متغیرهای مدل خط مشی گذاری توسعه کارآفرینی دانشگاهی و شناسایی الگوی مناسب خط مشی گذاری در جهت توسعه کارآفرینی دانشگاهی در نظام آموزش عالی کشور به عنوان سوالات اصلی این پژوهش مشخص شد. برای این منظور در روش پژوهش در مرحله کیفی تعداد ۲۰ نفر از خبرگان در نظر گرفته و با آنها مصاحبه هدفمند بعمل آمد. از نتایج مصاحبه نیز پرسشنامه ای تدوین و روایی و پایایی آن نیز توسط آزمونهای آماری مورد تایید قرار گرفت. در روش کمی نیز ۷۲ نفر از اساتید و مدیران و کارشناسان دانشگاه های تهران، علامه و قزوین و مدیران سازمانهای خط مشی گذار در نظر گرفته شدند. با انجام آزمونها در نرم افزار spss وeqs ، با آزمون معادلات ساختاری همبستگی و تاثیر عناصر مدل ارائه شده در زیر متغیرهای آن بررسی شد. نتایج آزمون برازش مدل نیز با بررسی متغیرRMSEA (خطای مجموع مجذورات میانگین) عدد ۰.۰۵۹ که کوچکتر از ۰.۱ بدست آمد که برازش مدل را تایید کرد. در پایان نیز پیشنهاداتی در جهت توسعه کارآفرینی در دانشگاه ارائه گردید.

نویسندگان

هاجر محمدپورکچلامی

دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی (فناوری)، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین ، ایران.

سید رسول حسینی

استادیار، مدیریت آموزشی، پردیس شهید چمران، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

علی بدیع زاده

استادیار گروه مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

آرش موسوی

استادیار، گروه پژوهشی سیاست علوم و تحقیقات، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران