بررسی نقش زنان در ادبیات داستانی دفاع مقدس

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 178

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRCMHS04_135

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به روش مروری-کتابخانه ای انجام شده است. در داستان هایی که در طی سال های جنگ و پس از آن نوشته شد شاهد نقش آفرینی زنان و مردان در کنار هم هستیم. نقش زنان در ادبیات داستانی دفاع مقدس ادبیات دوره جنگ گرچه بیشتر مردانه و در میدان جنگ است، اما زنان نیز در آن نقش انکار ناپذیری دارند. زنان همانگونه که نیمی از مسئولیت های اجتماعی را در داخل و خارج خانه به عهده گرفته اند، همواره در تمام امور نیز مشارکت داشته اند. در داستان هایی که در طی سال های جنگ و پس از آن نوشته شد، شاهد نقش آفرینی زنان و مردان در کنار هم هستیم. با توجه به اهمیت نقش زنان در این دوره از تاریخ، در این مقاله، به نقش زنان در داستان های این دوره و چگونگی شخصیت پردازی نویسندگان پرداخته شده و زنانی که در پشت جبهه رزمندگان را یاری می دادند مورد نقد قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

عسل خطیر

کارشناسی آموزش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان فاطمه الزهرا، یزد، ایران

فاطمه روغنیان اردکان

کارشناسی آموزش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان فاطمه الزهرا، یزد، ایران