رابطه بین اضطراب و ذهن آگاهی با نقش میانجی عملکردهای کنترل توجه

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 47

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SHPP-9-3_009

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

چکیده مقاله:

مقدمه: مطالعات متعدد نشان می­ دهند اضطراب بر مولفه های شناختی و علی الخصوص بر عملکرد حافظه کاری تاثیر دارد و به نظر می­ رسد ذهن آگاهی نیز متاثر از اضطراب باشد. هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه اضطراب و ذهن آگاهی با نقش میانجی عملکردهای کنترل توجه بود. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری شامل تمامی افراد مراجعه کننده به یک مرکز مشاوره و آموزشگاه نقاشی در تبریز، آموزشگاه موسیقی در سقز و کارکنان دانشگاه ارومیه در سال ۱۴۰۰ بود که به روش در دسترس ۲۴۴ نفر انتخاب شدند و به مقیاس­ های اضطراب صفت- حالت (STAI) و ذهن آگاهی (MAAS) پاسخ دادند. همچنین شرکت­ کنندگان به تکالیف دو نرم افزار تکلیف توقف سیگنال (۲۰۰۳) و آزمون حافظه ان­ بک (۱۹۵۸) نیز پاسخ دادند. داده­ ها توسط نرم افزار SPSS نسخه ۱۹ با روش­ های آمار توصیفی و استنباطی با آزمون های همبستگی پیرسون و سوبل تحلیل شدند. یافته­ ها: نتایج نشان داد بین اضطراب صفت (P<۰/۰۰۱, r=-۰/۵۶)، حالت (P<۰/۰۰۱, r=-۰/۵۰)، مولفه بروز رسانی (P<۰/۰۰۱, r=۰/۲۲) با ذهن آگاهی رابطه معنادار وجود دارد؛ ولی بین مولفه بازداری (P>۰/۰۰۱, r=-۰/۰۰۱) با ذهن آگاهی رابطه معناداری مشاهده نشد. همچنین تاثیر غیرمستقیم اضطراب صفت و حالت از طریق مولفه های بازداری و بروز رسانی بر ذهن آگاهی معنادار نبود. نتیجه ­گیری: بر طبق مطالعه حاضر اضطراب صفت- حالت از طریق کارکردهای کنترل توجه با ذهن آگاهی رابطه معنادار نداشته و به نظر می­ رسد نیاز به مطالعات متعدد و ابزارهای متنوع جهت بررسی تاثیر اضطراب بر کارکردهای شناختی احساس می­ گردد.

کلیدواژه ها:

Trait anxiety ، State anxiety ، Attention control theory (inhibition and updating components) ، Mindfulness ، اضطراب صفت ، اضطراب حالت ، نظریه کنترل توجه (مولفه های بازداری و بروز رسانی) ، ذهن آگاهی

نویسندگان

شیرین زینالی

Assistant Professor, Department of Psychology, Urmia University, Urmia, Iran

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Ahmadvand Z, Heydarinasab L. Shairi MR. (۲۰۱۲). Prediction of Psychological ...
 • Baer RA, Smith GT, Hopkins J, Krietemeyer J, Toney L. ...
 • Bergen-Cico D, Cheon S. (۲۰۱۴). The mediating effects of mindfulness ...
 • Chambers R, Lo BCY, Allen NB. (۲۰۰۸). The Impact of ...
 • Cho S, White KH, Yang Y, Jose SA. (۲۰۱۹). The ...
 • Dehn MJ. (۲۰۰۸). Working memory and academic learning. New Jersey: ...
 • Derakshan N, Eysenck MW. (۲۰۰۹). Anxiety, processing efficiency, and cognitive ...
 • Derryberry D, Reed MA. (۲۰۰۲). Anxiety-related attentional biases and their ...
 • Eysenck MW, Derakshan N. (۲۰۱۱). New perspectives in attentional control ...
 • Fatemi M. (۲۰۱۴). Exemplifying a Shift of Paradigm. The Wiley ...
 • Fiocco AJ, Mallya S. (۲۰۱۵). The importance of cultivating mindfulness ...
 • Ghamari Givi H, Shaieghi H, Ghasemnejad S. (۲۰۱۰). Investigation of ...
 • Gustafson LW, Gabel P, Hammer A, Lauridsen HH. Petersen LK, ...
 • Gustavson DE, Miyake A. (۲۰۱۶). Trait worry is associated with ...
 • Hooman HA. (۲۰۰۵). Structural equation modeling using LISREL software. Samt ...
 • Jankowski T, Bak W. (۲۰۱۹). Mindfulness as a mediator of ...
 • Kasaeian K, Kiamanesh, A, Bahrami H. (۲۰۱۴). A comparison of ...
 • Liu J, Dong Q, Lu X, Sun J, Li L. ...
 • Logan GD, Cowan WB. (۱۹۸۴). On the ability to inhibit ...
 • Lukasik KM, Waris O, Soveri A, Lehtonen M, Laine M. ...
 • Malinowski P. (۲۰۱۳). Neural mechanisms of attentional control in mindfulness ...
 • McNally RJ. (۲۰۱۸). Attentional bias for threat: Crisis or opportunity? ...
 • Mehrabizadeh Honarmand M, Garavand L, Arzi S. (۲۰۰۹). The Effect ...
 • Moran TP. (۲۰۱۶). Anxiety and working memory capacity: a meta-analysis ...
 • Nahravanian P, Asgari P, Dortaj F, Naderi F, Bakhtiarpoor S. ...
 • Quaglia JT, Goodman RJ, Brown KW. (۲۰۱۵). Trait mindfulness predicts ...
 • Rahmani J, Ajilchi B, Zareian E. (۲۰۱۷). Relationship Between Mindfulness ...
 • Sari BA, Koster EHW, Derakshan N. (۲۰۱۷). The effects of ...
 • Shi R, Sharpe L, Abbott L. (۲۰۱۹). A meta-analysis of ...
 • Spielberger CD, Gorsuch RL, Lushene R, Vagg PR, Jacobs GA. ...
 • Spielberger CD, Gorsuch RL, Lushene RE. (۱۹۷۰). STAI: Manual for ...
 • Stevenson JC, Emerson L, Millings A. (۲۰۱۷). The relationship between ...
 • Stout DM, Shackman AJ, Johnson JS, Larson CL. (۲۰۱۵). Worry ...
 • Verbruggen F, Aron AR. (۲۰۱۹). A consensus guide to capturing ...
 • Walsh JJ, Balint MG, Smolira SJDR, Fredericksen LK, Madsen S. ...
 • Wong I, Mahar DP, Titchener K, Freeman JE. (۲۰۱۳). The ...
 • Yiend J, Mathews A, Burns T, Dutton K, Fernández-Martín A, ...