رابطه اجتناب تجربه ای و اضطراب اجتماعی با اعتیاد به شبکه های اجتماعی در دانشجویان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 38

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CFTP08_2002

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

چکیده مقاله:

در سال های اخیر شبکه های اجتماعی به بزرگترین ابزار برقراری ارتباط اجتماعی تبدیل شده و پژوهش های زیادی نشان داده اند که استفاده بی رویه و افراطی و به ویژه اعتیاد به آن می تواند اثرات مخربی بر سلامت روان و زندگی اجتماعی و حرفه ای افراد داشته باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی رابطه اجتناب تجربه ای و اضطراب اجتماعی با اعتیاد به شبکه های اجتماعی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در سال ۱۴۰۱ بود. حجم مورد نیاز نمونه در این مطالعه با استفاده از فرمول حجم نمونه برای مطالعات همبستگی ۱۰۰ نفر محاسبه شد. نمونه به روش در دسترس به صورت آنلاین با استفاده از پلت فرم پرس لاین انجام شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه هراس اجتماعی (SPIN)، نسخه دوم پرسشنامه پذیرش و عمل (۲_AAQ) و پرسشنامه اعتیاد به شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل (AMQBSN) استفاده شد. تحلیل داده ها به روش همبستگی پیرسون و رگرسیون در نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج نشان داد که بین اعتیاد به شبکه های اجتماعی و اجتناب تجربه ای (۰/۲۰۸) ارتباط مثبت معنادار وجود دارد و همچنین بین اضطراب اجتماعی و اعتیاد به شبکه های اجتماعی (۰/۲۵۶) ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج رگرسیون نشان داد که فقط متغیر اضطراب اجتماعی بر اساس ضریب R۲ در مجموع۰/۰۶درصد از واریانس متغیر اعتیاد به شبکه های اجتماعی را در دانشجویان تبیین می کند.

کلیدواژه ها:

اجتناب تجربه ای ، اضطراب اجتماعی ، اعتیاد به شبکه های اجتماعی

نویسندگان

عطااله عاصی کوچصفهانی

کارشناسی ارشد روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور آستانه اشرفیه.

فرناز ایرج بخت

کارشناس ارشد روانشناسی، گروه روانشناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

رقیه شیرین پور

کارشناسی ارشد روانشناسی، گروه روانشناسی، واحد بیله سوار مغان، دانشگاه آزاد اسلامی، بیله سوار مغان، ایران.