تهیه و شناسایی کاتالیزور گرافن اکسید متصل شده به کمپلکس مس- متفورمین و بررسی کاربرد آن در سنتز مشتقات بنزایمیدازول

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 38

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCHN05_026

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

چکیده مقاله:

در ابتدا صفحه های گرافن اکسید از گرافیت به روش هامر ساخته شد. سپس، مولکول متفورمین با پیوندهای کوالانسی بینگروه های آمینی متفورمین و گروه های کربونیل گرافن اکسید به سطح گرافن اکسید تهیه شده متصل شد. همچنین، مس بهنیتروژن های مولکول متفورمین کئوردینه و کمپلکس مس - متفورمین گرافن اکسید تهیه شد. این کاتالیست با روشهای پراشپرتو ایکس (XRD)، طیف شناسی فروسرخ تبدیل فوریه (FTIR)، تجزیه عنصری با روش طیف سنجی نشری پلاسمای جفتشده القایی (ICP-OES)، تجزیه وزن سنجی گرمایی (TGA)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و طیف شناسی تفکیکانرژی (EDS) شناسایی شد که نتیجه های به دست آمده، پیوند موفقیت آمیز این کمپلکس را بر بستر گرافن اکسید تایید کردند.فعالیت کاتالیستی کاتالیست تهیه شده در واکنش تهیه مشتقات بنزایمیدازول بوسیله ی واکنش های آریل آلدهیدها مورد بررسیقرار گرفت. این واکنشها در زمان کم با بازده بالا در حضور کاتالیست تهیه شده جدید، انجام شد. پس از چند بار واکنش درحضور این کاتالیست، کاهش قابل توجهی در فعالیت آن و یا فروشویی مشاهده نشد.

نویسندگان

منیره خانگاه

کارشناسی ارشد شیمی معدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، ایران

ملیکا افتخار

دکتری شیمی آلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، ایران

آریدا جباری

دکتری شیمی معدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، ایران

ایمان خسروی

دکتری شیمی معدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، ایران