شبیه سازی و بهینه سازی سیستم نمک زدایی جذب

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 37

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCHN05_006

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

چکیده مقاله:

در این تحقیق یک سیستم نمک زدایی جذبی همراه با خنک کننده مبتنی بر سیلیکاژل + آب در دو مرحله ارائه شده است. یک مدل ریاضی برای سیستم در نظر گرفته شده و نتایج شبیه سازی با داده های تجربی به دست آمده توسط میترا و همکاران مقایسه می شود. هدف از این مطالعه بهینه سازی این سیستم با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) و تعیین شرایط عملیاتی بهینه سیستم است. بهینه سازی تک هدفه به منظور به حداکثر رساندن عملکرد تابع هدف (تولید آب شیرین ویژه (SDWP)) انجام می شود. در این بهینه سازی ، زمان چرخه و زمان سوئیچینگ به عنوان متغیرهای تصمیم در نظر گرفته می شوند. نتایج بهینه سازی نشان داد که تولید آب شیرین کن ویژه (SDWP) با افزایش چرخه و زمان سوئیچینگ افزایش می یابد. مقدار بهینه زمان چرخه و زمان سوئیچینگ به ترتیب برابر ۵۵۸۴/۰۳s و ۱۱۵۷/۷۷۹s است. با توجه به شرایط بهینه ، حداکثر تولید آب شیرین ویژه (SDWP)، ۰/۲ مترمکعب / روز/ تن سیلیکاژل است.

نویسندگان

مریم فرزانه

کارشناسی ارشد، دانشگاه هرمزگان

جمشید خورشیدی

درجه علمی یا سمت کاری، دانشگاه هرمزگان

عباس حریفی

درجه علمی یا سمت کاری، دانشگاه هرمزگان