آنالیزحرارتی روتور و استاتور ماشین سنکرون مغناطیس دائم با نرم افزارشبیه ساز سه بعدی D COSMOS۳

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 44

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPCONF08_071

تاریخ نمایه سازی: 9 مهر 1401

چکیده مقاله:

در ماشین های مغناطیس دائم سنکرون، بحث میزان حرارت تولیدی در اثر تلفات و همچنین انتقال این حرارت، در مراحل طراحی بسیارمهم و حیاتی می باشد؛ در صورتی که انتقال حرارت به درستی انجام نشود ممکن است در اثر افزایش دمای مغناطیس های دائم، با توجه بهاینکه معمولا ماشین های سنکرون در سرعت های بالا کار می کنند؛ مغناطیس های دائم دچار استهلاک شدید مکتانیکی خواهند شدهمچنین در صورتی که مغناطیس های دائم به درجه حرارت کوری برسند دیگر خاصیت مغناطیسی خود را از دست داده و عملا ماشینسنکرون مغناطیس دائم حالت کاری نخواهد داشت و می بایست مغناطیس های دائم تعویض گردند در این مقاله در ابتدا با توجه بهپارامتر های خروجی توان و گشتاور، ولتاژ و جریان مدنظر با استفاده از نرم افزار matlab و مطابق با فلوچارت پیوست، ماشین سنکرونطراحی شده است و سپس جهت تحلیل عملکرد دینامیکی و انتقال حرارت در روتور و استاتور، با استفاده از نرم افزار شبیه ساز سه بعدیcosmos بدنه استاتور و روتور شبیه سازی شده است سپس با توجه به میزان تلفات هسته و اهمی سیم پیچ ها در حالت کار نامی،عملکرد مکانیکی و انتقال حرارت در ماشین طراحی شده، به صورت سه بعدی، تحلیل شده است نتایج نشان دهنده آنست که طراحیانجام شده و ابعاد مکانیکی محاسبه شده و ساختار ماشین منطبق بر کدینک نرم افزار matlab و فلوچارت پیوست شده مورد تائید استشایان ذکر است که بر اساس کدینگ matlab پارامترهای الکتریکی مد نظر نیز برای ماشین طراحی شده در خروجی ظاهر شده وماشین از لحاظ الکتریکی و مکانیکی، عملکرد مناسبی دارد

کلیدواژه ها:

موتور سنکرون مغناطیس دائم ، مغناطیس های دائم ، شبیه سازی سه بعدی ، انتقال حرارت

نویسندگان

فرزانه مرآتی

کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت (طراحی ماشین های الکتریکی)

مائده مرآتی

کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت