شناسایی مولفه های شهر دوست دار زن با رویکرد ایرانی اسلامی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 102

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MUSWOM02_021

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

چکیده مقاله:

به منظور ایجاد تعادل و تناسب هر چه بیشتر در فضاهای شهری، ایجاد شهرهای دوست دار زن مورد توجه برنامه ریزان و مدیران شهری قرار گرفته است. شهر دوست دار زن بدین گونه تعریف می شود: مکانی که در آن زنان از شمول اجتماعی، آسایش و امنیت برخوردارند و در آن می توانند رشد نموده، پیشرفت کنند و به طور موثر در توسعه شهر خود مشارکت نمایند. شهر دوست دار زن هیچ-گونه ضدیتی با مبانی اسلام ندارد. بنابراین مفهوم شهر دوست دار زن را نباید مطابق با ایده های فمنیسم رادیکال دانست و با چنین تلقی و نگرشی، بر آن ها خط بطلان کشید. بلکه اصل مورد تاکید مفهوم شهر دوست دار زن، رفع تبعیض و بی عدالتی است که خود از اصول اساسی اسلام است. پژوهش حاضر نیز با هدف شناسایی عوامل و مولفه های شهر دوست دار زن با رویکرد ایرانی اسلامی انجام شده است. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی با رویکرد نظری و بنیادی است. از این رو مبانی نظری و تجارب سایر کشورها در زمینه شهر دوست دار زن با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای گردآوری شده است. در ادامه عوامل و مولفه های شهر دوست دار زن با روش استنباطی از مبانی نظری و تجارب پژوهش استخراج شده است. نتایج نشان داد مولفه های شهر دوست دار زن با رویکرد ایرانی اسلامی در هشت عامل امنیت، راحتی، فراغتی، زیبایی، عدالت فضایی، دوست دار کودک، مشارکتی و فعال قرار می گیرند.

نویسندگان

میلاد حسنعلی زاده

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران