اثربخشی آموزه های نهج البلاغه بر هویت دینی و اخلاق تحصیلی دانش آموزان پایه ششم (دختر) ابتدایی شهرستان رامیان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 64

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MUSWOM02_001

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی آموزه های نهج البلاغه بر هویت دینی و اخلاق تحصیلی دانش آموزان پایه ششم (دختر)ابتدایی شهرستان رامیان صورت گرفت. از نوع هدف کاربردی و روش تحقیق نیمه آزمایشی با گروه گواه و آزمایش بود. جامعه آماری را کلیه دانش آموزان پایه ششم (دختر) ابتدایی شهرستان رامیان به تعداد ۱۵۰۰ نفر تشکیل می دادند. معیارهای ورود به مطالعه شامل دانش آموزان پایه ششم، تمایل به شرکت در پژوهش و جلب رضایت والدین جهت مشارکت در پژوهش بود.لذا دانش آموزان مورد مطالعه بصورت نمونه گیری در دسترس به دوگروه ۲۵ نفره ( ۲۵ نفر گروه گواه و ۲۵ نفر گروه آزمایش) به عنوان نمونه تقسیم شدند. یک گروه آزمایش که آموزه های نهج البلاغه درآنها اجرا شد و گروه گواه که این آموزش در آنها اجرا نشد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های استاندارد اخلاق تحصیلی گل پرور (۱۳۸۹)، هویت دینی خوشاوی (۱۳۹۰) بود و ابزار مداخله نیز شامل ۱۱ جلسه ۹۰ دقیقه ای در برگیرنده مهارت ها ی لازم در زمینه تحقق اخلاق تحصیلی و هویت دینی در قالب آموزه ها و حکمت های نهج البلاغه براساس پروتکل تهیه شده توسط منگلیان (۱۳۹۹) بود. تجزیه و تحلیل داده ها ازطریق نرم افزار۲۴-spss صورت گرفت نتایج حاصل از آزمون تحلیل آماری کواریانس نشان داد آموزه های نهج البلاغه بر هویت دینی و اخلاق تحصیلی دانش آموزان پایه ششم (دختر) ابتدایی شهرستان رامیان اثر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه ها:

آموزه های نهج البلاغه ، هویت دینی ، اخلاق تحصیلی

نویسندگان

محمدمهدی نادری

استاد دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

مریم قندهاری

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی،گلستان،رامیان