بررسی رابطه میزان تصادفات با تیپ های شخصیتی در شهرستان کرمانشاه

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 29

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GHADIRCONF08_121

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

چکیده مقاله:

تصادفات و تلفات جانی و مالی ناشی از آن تبدیل به معضلی جدی در جهان شده است. انسان راه وسیله نقلیه و محیط چهار عامل به وجود آمدن تصادفات رانندگی می باشند که موثرترین عامل به وجود آمدن تصادفات انسان می باشند. هدف از این پژوهش بررسی رابطه میزان تصادفات با تیپ های شخصیتی در شهرستان کرمانشاه بود. پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه ای می باشد. جامعه آماری شامل کلیه رانندگان شهر کرمانشاه شامل ۰۰۲ نفر راننده تصادفی می باشند. و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه شخصیت شناسی مایرز-بریگز و پرسشنامه رفتارهای پر خطر رانندگی استفاده شد. داده های بدست آمده با استفاده از آزمون رگرسیون تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها نشان داد که متغییر ادراکی دارای بیشترین قدرت پیش بینی معنادار برای متغییر وابسته اصلی یعنی تعداد تصادفات می باشد. و نتایج نشان داد متغییر رفتارهای تهاجمی و حواس پرتی دارای بیشترین پقدرت یش بینی معنادار برای متغیر وابسته اصلی یعنی تعداد تصادفات می باشند

نویسندگان

مسعود جابری

کارشناس ارشد گروه روان شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

حسن امیری

استادیار گروه روان شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران