مقایسه میزان تغییرمکان و انرژی تلف شده در سازه های فولادی دارای میراگر و بدون میراگر اصطکاکی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 49

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GPACONF09_009

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

چکیده مقاله:

میراگرهای الحاقی به منظور کاستن از پاسخ دینامیکی سازه ها در برابر بارگذاری باد و زلزله استفاده می شوند. مکانیزم عملکردی این وسایل بهگونه ای می باشد که مقدار زیادی از انرژی ورودی به سازه بر اثر بارگذاری دینامیکی، جذب و مستهلک می شود. عملکرد این وسایل موجب میگردد که انرژی دریافتی سایر اعضای سازه ای کاهش یافته و در نتیجه تغییر شکل زیادی در آ نها ایجاد نشود. میراگر اصطکاکی براساس مکانیزماصطکاک بین اجسام صلب نسبت به یکدیگر عمل می کند. میراگ ر اصطکاکی ، نوع خاصی از میراگرها می باشد که دارای مزایای متعددی ازجمله تکنولوژی بسیار ساده، ساخت، نصب و نگهداری آسان و قابلیت چندین بار استفاده است.در این تحقیق دو سازهای ۷ و ۱۵ طبقه در دوحالت با و بدون میراگر اصطکاکی در نرم افزر SAP۲۰۰۰ مدل گردید و تحت تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی با استفاده از شتاب نگاشت زلزله بم قرار گرفت و پاسخ های برش پایه، تغییرمکان بام، شتاب بام، پریود سازه و انرژی ورودی و انرژی تلف شده توسط میراگر مورد مقایسه قرارگرفتند. نتایج نشان داد که میراگر اصطکاکی به خوبی میتواند پاسخ سازه را کاهش دهد. همچنین میراگر اصطکاکی در سازه ۷ طبقه بهتر عملنموده است.

کلیدواژه ها:

میراگر اصطکاکی ، سازه بلند و کوتاه ، تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی ، انرژی تلف شده

نویسندگان

احسان صمدی پور

دانشجوی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان

اویس قدوسیان

استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان