آنالیز و پهنه بندی پارامترهای کیفی آب های سطحی منطقه مطالعاتی ; رودخانه هایشرق استان هرمزگان

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 30

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AEGE01_004

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

چکیده مقاله:

پهنه بندی کیفیت آب رودخانه ها، از اولین و شاید مهم ترین گام ها در مدیریت کیفیت آب رودخانه به شمار می آید ; چرا کهدید تحلیلگر را نسبت به روند و چگونگی تغییرات آلودگی نسبت به زمان، مکان و شرایط خاص روشن می سازد. در این راستامساله مهمی که وجود دارد تعیین معیاری منطقی و درست برای آلودگی است. در تعیین این معیار، پارامترهای مختلفی ازکیفیت آب با توجه به نوع آلاینده ها و اهداف کنترل آن می توانند مشارکت داشته باشند. در این بررسی ما به بررسی و مطالعهپارامترهای کیفی آب های سطحی و رودخانه های بخش شرقی استان هرمزگان به کمک نرم افزار ArcGis ۹,۳ پرداختیم کهنتایج بدست آمده نشان داد که تجمع و تمرکز عناصر در آب در قسمت غرب و شمال غرب حوضه بیشتر است که این به دلیلگسترش زیاد واحد های تبخیری، مارنی، و شیلی در غرب حوضه می باشد و یون های محلول به ویژه سدیم و کلر آب هایسطحی این منطقه را افزایش داده که نتیجه آن سدیک و کلروره شدن آب منطقه می باشد. همچنین وجود کانی های تبخیریدر واحدهای تبخیری، مارنی و شیلی منطقه باعث افزایش نسبت جذب سدیم (SAR) و میزان مواد جامد محلول (TDS)شده که در قلیایی نمودن خاک و کاهش کیفیت آب تاثیر دارند. همچنین وجود واحد های آهکی در برخی از زیرحوضه همانندکریانی و سیریک باعث افزایش چشم گیر یون کلسیم در این دو زیرحوضه شده است.

نویسندگان

محمد پوته ریگی

دانشجوی ارشد دانشکده محیط زیست، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

محمد جواد امیری

استاد یار دانشکده محیط زیست، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران.

سید مهدی فاتحی

دانشجوی ارشد دانشکده محیط زیست، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

پژمان سفیعی راد

کارشناس ارشد مهندسی طبیعت، گروه انرژیهای نو و محیطزیست، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران