اثر پیش تیمار بذر با ملاتونین بر جوانه زنی و برخی ویژگی های بیوشیمیایی گیاهچه کینوا در شرایط تنش خشکی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 35

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SEEDTECH05_075

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1401

چکیده مقاله:

به منظور ارزیابی اثر پرایمینگ بذر بر جوانه زنی و برخی ویژگی های بیوشیمیایی گیاهچه کینوا در شرایط تنش خشکی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه فیزیولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در سال ۱۴۰۰ انجام شد. تیمارها شامل چهار سطح تنش خشکی (۰، ۲-، ۴- و ۶- مگاپاسکال) و سه سطح پرایمینگ با محلول ملاتونین، هیدروپرایم و بدون پرایم بود. نتایج نشان داد افزایش میزان پتانسیل اسمزی درصد جوانه زنی بذر را به طور معنی داری کاهش داد. در بالاترین سطح پتانسیل اسمزی، پرایم با ملاتونین با افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان، کاهش خسارت تنش اکسیداتیو و کمک به تنظیم اسمزی درصد جوانه زنی، محتوای قند و پروتئین محلول را نسبت به بذر خشک به ترتیب ۵۴/۱، ۱۸/۱ و ۰۷/۳ برابر بهبود بخشید.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سیدعبدالرضا کاظمینی

استاد بخش تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

مریم صمدی

دانشجوی دکتری بخش تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز