تحلیل ریسک آتش سوزی ساختمان های مسکونی مبتنی بر خوشه بندی و کاربرد آن در مدیریت ریسک آتش سوزی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 95

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NFUS05_181

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1401

چکیده مقاله:

ین مقاله به ارائه مدل تحلیل ریسک آتش سوزی در ساختمان ها مبتنی بر خوشه بندی و کاربرد آن در مدیریت ریسک ساختمان ها می پردازد. تجزیهو تحلیل ریسک آتش سوزی ساختمان فرآیندی است برای درک و توصیف مخاطرات آتش سوزی و پیامدهای ناخواسته ای که ممکن است از آتش سوزی ایجاد شود و احتمال وقوع آتش سوزی و پیامدهای ناخواسته ای که رخ می دهد. در این مقاله هدف ارزیابی و تصمیم گیری در مورد سطح ریسک آتش سوزی است برای تعیین اینکه آیا اقدامات مناسب ریسک انجام می شود یا خیر. بنابراین، تجزیه و تحلیل ریسک آتش سوزی ساختمان به عنوان پایه ای برای مدیریت ریسک آتش سوزی عمل می کند. در این پژوهش خوشه ها در فرآیند تحلیل ریسک آتشسوزی ساختمان ساخته میشوندو تعداد فوتی ها و خسارات مالی که مستقیما با آتش سوزی در ارتباط است به عنوان شاخصهای ریسک آتشسوزی ساختمان انتخاب میشوند. در نهایت، میانگین ریسک آتش سوزی ساختمان های مسکونی به تفصیل محاسبه می شود. با انواع مدل های دقیقی که برای ریسک در این مقاله توسعه یافته است، اقدامات مدیریت ریسک آتش سوزی می تواند برای بهبود درجه بندی ایمنی آتش سوزی ساختمان و کاهش سطوح ریسک آتش سوزی و آسیب های بعدی انجام شود.

نویسندگان

بهناز پورولیخان نوخندان

دکتری تخصصی مهندسی صنایع گرایش تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

محمد یوسفی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات