راهکارهای پیشگیری از گسترش آتش سوزی در ساختمانهای بلند مرتبه مسکونی به روش FMEA و تحلیل سلسله مراتبی AHP

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 46

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NFUS05_039

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1401

چکیده مقاله:

مدیریت ریسک یکی از راه های شناسایی و کنترل خطرات در انجام هر نوع فعالیتی می باشد . یکی از روش های مهم برای ارزیابی ریسک تجزیه و تحلیل شکست (FMEA) می باشد . در این تحقیق ما ابتدا خطرات موجود در ساختمان های بلند شهرتهران راشناسایی کرده وبعد به روش FMEA اعداد RPN آن را به دست می آوریم و سپس هشت مورد از خطرناک ترین ریسک ها را که RPN بحرانی نام دارد را بدست می آوریم و RPN های بحرانی را به روش تحلیل سلسه مراتبی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم .و با نرم افزار سوپر دسیژن وزن هریک از آنها را مشخص کردیم. براساس نظرات کارشناسان، ریسک های ایمنی گسترش آتش سوزی در ساختمان های بلند مرتبه شناسایی شده و بر اساس روش FMEA وزن دهی گردیدند. سپس ۸ عامل ریسک با RPN بیشتر انتخاب شده و با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره فرایند تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی گردیدند. براساس نظرات خبرگان و نتایج بدست آمده مشخص گردید که ، مهمترین ریسک های ایمنی شامل ریسک A قسمت داخلی ساختمان – کانال ها – انتقال حرارت می باشد وآخرین اولویت ریسک هشتم H اجزای غیر سازه ای – دیوار ها – گسترش آتش سوزی می باشد .و در انتها با رتبه بندی خطرات اولویت هریک از ریسک های مشخص گردید که بر اساس اولویت هریک از ریسک ها اقدامات کنترلی برای حذف یا کاهش ریسک پیشنهاد گردید.

کلیدواژه ها:

مدیریت ریسک ، ، تجزیه و تحلیل شکست و آثار آن FMEA ، RPN بحرانی ، فرایند تحلیل شبکه ای AHP

نویسندگان

مسیب زارع مهرآبادی

کارشناس ارشد مهندسی شیمی (بهداشت ؛ایمنی ؛ محیط زیست HSE )مدرس دانشگاه ساوه

مصطفی عادلی زاده

استاد یار گروه HSE موسسه آموزش عالی انرژی ؛ ساوه ؛ ایران