تعمیم های توزیع های گسسته و ویژگی های آنها برای اندازه اطلاع

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 158

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_STAT-5-2_003

تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1401

چکیده مقاله:

در این مقاله نشان داده شده است برای رده توزیع های گسسته با مجموعه مقادیر صحیح، وقتی میانگین و واریانس روی مقادیر اعداد صحیح با تکیه گاه معلوم باشند، می توان قیاسی گسسته از توزیع نرمال را به وسیله آنتروپی ماکسیمم مشخصه سازی کرد، گشتاورها و آنتروپی های شانون و رنی را برای توزیع گسسته متقارن به دست آورد و نشان داد که حالت خاص این اندازه ها توزیع های نرمال و لاپلاس گسسته را نتیجه می دهند. آنگاه شبه اطلاع فیشر برای توزیع های نرمال گسسته، توزیع سری های توانی چند جمله ای، گسسته متقارن و توزیع لگاریتم دوگانه محاسبه شده اند. سپس شرایط تک مدی بودن هر یک از توزیع ها تعیین و گشتاورهای مرکزی و غیر مرکزی، آنتروپی و آنتروپی ماکسیمم توزیع لگاریتم دوگانه مورد بررسی قرار گرفته است

کلیدواژه ها:

Discrete and Skew Laplace distributions ، Bilateral power series distribution ، Double logarithmic distribution ، Entropy ، Fisher information. ، توزیع های لاپلاس گسسته ، چوله ، سری توانی دوطرفه چندجمله ای ، لگاریتم دوگانه ، آنتروپی و اطلاع فیشر.

نویسندگان

زهرا دستمرد

Sciences Department, Payam Nour University, Mashhad, Iran.

غلامرضا محتشمی برزاداران

Department of Statistics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

باقر مقدس زاده بزاز

Sciences Department, Payam Nour University, Mashhad, Iran.