جایگاه ادله اثبات دعوی در داوری تجاری بین المللی: با در نظر گرفتن قوانین چین به عنوان الگو

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 320

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IJCONF11_024

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1401

چکیده مقاله:

در مورد قواعد ادله، بسیاری از کشورها مقررات مربوطه را در قوانین داخلی خود جای داده اند، اما سطح جزئیات متفاوتاست. برخی از کشورها فقط مقررات مربوطه را به طور سیستماتیک یا پراکنده در فصول مختلف قوانین رویه داخلی خود وضعمی کنند. با این حال، در مقایسه با طرح دعوا، کشورها و موسسات داوری کمی هستند که مقررات ویژه، سیستماتیک و دقیقیرا در مورد شواهد در داوری وضع کرده باشند و اکثر آنها اصولا فاقد سیستماتیک و قابل اجرا هستند.داوری تجاری بین المللیبه روش ارجح حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی تبدیل شده است. مسائل مربوط به شواهد، موضوعات اصلی در داوریتجاری بین المللی هستند، زیرا مستقیما با نتیجه داوری مرتبط هستند. در شرایطی که قوانین داوری کشورهای مختلف و اکثرقوانین داوری چندان به موضوع شواهد داوری نمی پردازند، در عمل داوری تجاری بین المللی، طرفین به ویژه دیوان داوریاغلب نقش بسیار مهمی در تعیین و اعمال قواعد ادله ایفا می کنند. از زمان به تصویب رسیدن "قانون داوری جمهوری خلقچین" در سال ۱۹۹۴ ، صنعت داوری چین پیشرفت زیادی داشته است. با این حال، سیستم داوری فعلی چین بر سیستمقضایی دادگاه ها متکی است و توسط سیستم قضایی دادگاه ها محدود شده است.

کلیدواژه ها:

داوری تجاری بین المللی ، ادله اثبات ، مقرارت داوری

نویسندگان

مهرنوش فنایی

دانشجوی دکتری حقوق مدنی و تجاری دانشکده حقوق دانشگاه رنمین

فرنوش فنایی

دانشجوی دکتری ادله اثبات دعوی دانشکده حقوق دانشگاه رنمین