مطالعه ای بر روی فرم های مقاربتی کلبسیلا نومونیه در مادیان

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 57

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MVTCONF01_194

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1401

چکیده مقاله:

عفونت های باکتریایی به عنوان مهمترین عامل کاهش باروری و ایجاد ناباروری در صنعت پرورش اسب مطرح هستند. فرم های کپسولدار (K۱, K۲ & K۵) باکتری کلبسیلا نومونیه به عنوان یکی از سه باکتری مهم در عفونت های مقاربتی اسب مطرح می باشند. از آنجاییکهتا کنون مطالعه ای جهت تایید اشکال مقاربتی این بیماری در ایران انجام نشده بود، ضرورت انجام این تحقیق احساس شد. هدف از اینطرح، بررسی وجود مادیان های آلوده به فرم های مقاربتی در تعدادی از اسبداری های اطراف تهران بود.برای ارزیابی انتشار فرم های کپسول دار باکتری کلبسیلا نومونیه، ۱۶۰ نمونه از نواحی گودی و سینوس های جانبی ناحیه فرج ۸۰راس در دو گروه مادیان های آبستن و مادیان غیرآبستن با کمک سواب استریل اخذ شد. نمونه ها در محیط انتقالی، در شرایط استریل ودر کنار یخ به آزمایشگاه باکتری شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران منتقل شدند. پس از کشت در محیط مک کانکی و رشدباکتری پس از طی ۴۸-۲۴ ساعت، پرگنه های مشکوک با تست های تکمیلی آزمایش شدند و درنهایت نمونه های مثبت کلبسیلا با کمک آنتی سرم کلبسیلا (ساخت شرکت Mast انگلستان) سروتایپینگ شدند. نتایج مشخص نمود که ۱ نمونه از ۹ راس مادیان از نظرسروتایپینگ مبتلا به فرم های مقاربتی بودند. در بررسی سابقه این سه راس مشخص شد که ۲ راس از آن ها پس از زایمان اخیر مبتلا بهمتریت و یا برگشت به فحلی بوده اند.

نویسندگان

حمید قاسم زاده نوا

گروه مامایی و بیماری های تولیدمثل، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

تقی زهرایی صالحی

گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران