طراحی و ارزیابی تکشمع به عنوان زیرسازه توربین بادی فراساحلی در خلیج فارس

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 57

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NSMI19_303

تاریخ نمایه سازی: 16 شهریور 1401

چکیده مقاله:

در حال حاضر فراوان ترین سازه نگه دارنده توربین بادی فراساحلی تک شمع می باشد. این سازه از مقطع لوله ای ساده تشکیل شده که داخل بستر فرو می رود و تا عمق آب ۲۵ متر مناسب است. هدف از این مقاله طراحی، تحلیل و ارزیابی سازه ی نگهدارنده تکشمع برای یک توربین بادیفراساحلی با ظرفیت ۵ مگاوات، در منطقه درود واقع در حوزه جزیره خارک با عمق ۳۰ متر می باشد. تحلیل های مورد نیاز برای ارزیابی سازه از نظرمقاومت، تعییر مکان و خرابی های ناشی از خستگی تحت بارگذاری های ثقلی شامل جرم سازه و توربین، موج، جریان و باد و با استفاده از نرم افزارSACS انجام شده و نتایج حاصله در نرم افزار ANSYS صحت سنجی شده است. نهایتا با توجه به هزینه های تقریبی پروژه، بررسی امکانات وتجهیزات مورد نیاز و موجود در ایران. امکان اجرای این سازه ارزیابی شده است. طراحی تک شمع نشان می دهد که برای چنین منطقه ای بامشخصات محیطی موجود. ابعاد مورد نیاز سازه شامل قطر ۶/۵ متر و عمق نفوذ ۳۸ مت ظرفیت فعلی ساخت و نصب را به چالش می کشد وتجهیزات و شناورهای خاصی برای نصب آن مورد نیاز است که فقدان آنها در ایران موجب هزینه بسیار زیاد و عدم صرفه اقتصادی طرح می شود.

نویسندگان

پریسا قهاری

کارشناس ارشد عمران سازه های دریایی، دانشگاه تهران

محمدرضا بهاری

دانشیار، دانشگاه تهران