بررسی تاثیر عدم قطعیت ها در کیفیت ساخت بر ظرفیت ترکیدگی و کمانش خطوط لوله دریایی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 28

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NSMI19_274

تاریخ نمایه سازی: 16 شهریور 1401

چکیده مقاله:

کیفیت در فرآیند ساخت به عنوان بخش مهمی از اجرای پروژه های خطوط لوله نفت و گاز بسیار مهم و تاثیرگذار بر عملکرد و یکپارچگی عملکرد پروژهدر بازه زمانی عمر مفید سازه است. کیفیت مصالح و ساخت از عوامل موثر در عملکرد و کارایی خط لوله به شمار می روند. دقت نظر در انتخاب پیمانکارمناسب برای دستیابی به کیفیت مطلوب از مصالح و ساخت هزینه های اولیه را به پروژه تحمیل نموده ولی در مقابل با کاهش ریسک و احتمال خرابیخط لوله موجب کاهش هزینه های حین بهره برداری خواهد شد. ایجاد تعادلی بهینه میان هزینه های اولیه و حین عملیات به عنوان یکی از اصول درمفهوم مدیریت یکپارچه بر پایه ریسک است. در این مقاله با انتخاب تنش کمینه تسلیم. مدول الاستیسیته. ضخامت و قطر خط لوله به عنوانپارامترهای متاثر از کیفیت ساخت و عدم قطعیت های منتاظر با آن, احتمال شکست خطوط لوله دریایی در دو حالت حدی ترکیدگی و کمانش محلی بااستفاده از شبیه سازی مونت کارلو مورد ارزیابی قرار گرفته است. با انجام آنالیز حساسیت مشخص شد که احتمال شکست در این دو حالت حدیبیشترین تاثیر را از عدم قطعیت در ضخامت می پذیرد. تنش کمینه تسلیم. فطر و مدول الاستیسیته به ترتیب در درجه دوم سوم و چهارم آهمیت

کلیدواژه ها:

خط لوله ، ترکیدگی ، کمانش ، عدم قطعیت سازه ای ، آنالیز قابلیت اطمینان ، شبیه سازی مونت کارلو

نویسندگان

بهرام مهرافروز

دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی، دانشگاه صنعت نفت، محمودآباد، مازندران

پدرام عدالت

استادیار دانشگاه صنعت نفت. محمودآباد مازندران

مجتبی دیانتی

محقق دانشگاه Akron ایالات متحده آمریکا