بررسی استفاده از سوخت جایگزین در توربین گاز دریایی و اثر آن بر آلایندگی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 41

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NSMI19_188

تاریخ نمایه سازی: 16 شهریور 1401

چکیده مقاله:

سازمان های نظارتی بین المللی و سازمان های ملی محیط زیست بسیاری از کشورها در تلاش هستند؛ تا با تدوین قوانین و مقرراتی سبب کاهشانتشار گازهای گلخانه ای و آلایندگی در منابع دریایی شوند. از این رو صنعت حمل و نقل دریایی همواره با چالش هایی برای کاهش آلایندگیخروجی از موتور و گازهای گلخانه ای از کشتی ها مواجه است. در این مطالعه امکان بررسی استفاده از سوخت گاز طبیعی به عنوان سوخت جایگزینبرای توربین های دریایی و پارامترهای تاثیر گذار آن بر آلایندگی می پردازد. به منظور بررسی اثر سوخت های جایگزین یک مدل ترمودینامیکی برایتوربین توسعه داده شده است و سپس عملکرد آن برای سوخت دیزل و گاز بررسی و با هم مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد عملکردترمودینامیکی چرخه توربین گاز با استفاده از گاز طبیعی به عنوان یک سوخت هیدروکربنی، نزدیک به سوخت دیزل بوده و بازده حرارتی آن باسوخت گاز طبیعی در مقایسه با سوخت دیزل کمی پایین تر می باشد. با توجه به اهمیت میزان نشر آلاینده ها و هزینه ی سوخت بکار رفته درسیستم های رانش، موتورهای با سوخت گاز طبیعی به مراتب دارای نشر آلایندگی و هزینه ی سوخت بسیار پایین تری نسبت به موتورهای با سوختدیزل هستند.

نویسندگان

محمدجواد رستمانی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب