بررسی کیفرگذاری مجازات های نامعین در حقوق موضوعه ایران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 34

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWJC02_716

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1401

چکیده مقاله:

کیفرگذاری مجازات های نامعین شرعی، در قلمرو سیاست جنایی به طور عام با چالش های نظری و عملی مختلفی مواجه است. این مقاله به روش توصیفی – تحلیلی، کیفرگذاری مجازات های نامعین شرعی را مورد بحث و بررسی قرار داده و نتیجه بحث بیانگر آن است: حق کیفرگذاری در انواع گوناگون حکومت ها بر اساس مبنای مشروعیت آن حکومت متفاوت است: اولا، حق کیفرگذاری به دو گونه توجیه نیاز داشته باشد. دوما، این تفاوت در توجیه باعث می شود کیفرهای اعمالی در این دو گونه حکومت، متفاوت گردد. بیشک نمی توان در اینجا اصول اساسی را که مورد قبول همه جوامع است، نادیده گرفت، ولی هرگاه این اصول در حکومت های مشروع، با مبانی مشروعیت در تعارض قرار گیرد، دومی ارجحیت می یابد، زیرا در صورت عدول از آن، مبانی کل دولت به لحاظ خدشه به مشروعیت، با مشکل برخورد می کند، بنابراین در صورتی که قصد تغییر کیفر و یا به طور کلی تغییر قانون یک کشور در نظر باشد، باید این امر با توجه خاص به منشا مشروعیت آن دولت انجام شود

کلیدواژه ها:

کیفرگذاری ، مجازات های نامعین شرعی ، تعزیرات ، مجازات های بازدارنده

نویسندگان

سید جواد خضری

کارشناسی ارشد فقه و اصول و مدرس دانشگاه