تاثیر فرصتهای رشد، جریان نقد عملیاتی، اهرم مالی و نقدینگی بر سودآوری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 62

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMSYM08_092

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1401

چکیده مقاله:

هدف از این مقاله بررسی تاثیر فرصتهای رشد، جریان نقد عملیاتی، اهرم مالی و نقدینگی بر سودآوری شرکتها بوده در این راستا با استفاده از روش حذف سیستماتیک به تعداد ۱۳۲ شرکت در بازه زمانی ۷ ساله از ۱۳۹۷تا ۱۳۹۱به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از داده های پانلی از نوع تلفیقی استفاده بعمل آمد. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. متغیر وابسته شامل بازده حقوق صاحبان سهام و متغیر های مستقل عبارت از فرصتهای رشد، جریان نقد عملیاتی، اهرم مالی و نقدینگی بوده است. همچنین عمر شرکت، سودنقدی هر سهم و مالکیت نهادی متغیرهای کنترلی پژوهش بودهاند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که فرصتهای رشد، اهرم مالی و نقدینگی دارای تاثیر منفی و معنیدار و جریان نقد عملیاتی دارای تاثیر مثبت و معنیداری بر سودآوری بوده اند.

نویسندگان

عظیم اصلانی

دکتری مدیریت مالی. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

سمیرا مرکزیان

کارشناسی ارشد حسابداری موسسه آموزش عالی شهریار آستارا