تاثیر آموزه های اسلام بر تعلیم و تربیت

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

49

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRCMHS04_120

تاریخ نمایه سازی: 9 شهریور 1401

چکیده مقاله:

امر تربیت که یکی از زمینههای مهم در مناسبات انسانی است نیز از این قاعده مستثنا نیست. مکاتب تربیتی هیچگاه خود را فارغ از چارچوبهای بنیادین و اصول نظری معرفی نمیکنند. حتی مکتبهایی چون رفتارگرایی، که بر رفتار تاکید میکنند و اهداف کلی و آرمانی را چندان قابل مطالعه و تحقیق نمیدانند، نیز هرگز ادعایی در شکستن حصر قواعد و اصول کلی حاکم بر رفتار را ندارند؛ چرا که پذیرش همین قواعد و اصول کلی سبب امتیاز و تشخیص مکاتب تربیتی و جدایی آنها از یکدیگر میشود. آنچه همه، بر سر آن اتفاق نظر دارند داشتن هدف و روش های متناسب با آن است. انتخاب هدفهای تربیتی ریشه در نوع انسانشناسی مختلف دارد و هدف ها، تعیینکننده نوع روش های تربیتیاند. بنابراین، میتوان هماهنگی اصول را با مبانی انسانشناسی از طریق هدف و غایتشناسی کاملا توجیه کرد. به بیانی واضح تر منشا انشقاق اصول، اهدافی است که همواره از زوایای درک موقعیت انسان در جهان بر اساس رویکردهای گوناگون به او و جهان دریافت شده است.

نویسندگان

علی سلیمان نژاد

دانشجوی کارشناسی پیوسته ، آموزش الهیات و معارف اسلامی