بررسی پارامترهای رفتاری بهینه میراگر جرمی غیرخطی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 45

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CMUECONF07_117

تاریخ نمایه سازی: 8 شهریور 1401

چکیده مقاله:

در این مطالعه به بررسی پارامترهای رفتاری بهینه یک میراگر جرمی دارای یک فنر غیرخطی فوق ارتجاعی از جنس آلیاژهای حافظه شکلی پرداخته شده است. به این منظور کنترل پاسخ جابجایی سازه های یک درجه آزادی تحت تحریک رکوردهای زلزله مورد بررسی قرار گرفت. مهمترین پارامترهای رفتاری میراگرهای جرمی، نسبت فرکانسی و میرایی آنها هستند که برای میراگر با فنر غیرخطی میرایی، هیسترتیک خواهد بود. بهینه سازی این پارامترهای میراگر جرمی توسط الگوریتم ژنتیک انجام شده است. نتایج نشان می دهند مقادیر بهینه نسبت فرکانسی برای میراگر جرمی خطی بین ۸ / ۰ و ۱ و برای میراگر غیرخطی بین ۲ / ۰و ۴ / ۰ هستند. همچنین، با افزایش زمان تناوب سازه ای مقدار بهینه این پارامتر بر خلاف میرایی ویسکوز در میراگر خطی افزایش می یابد که بیانگر عملکرد مطلوب تر میرایی هیسترتیک نسبت به میرایی ویسکوز در مورد تناوب های بلند است.

نویسندگان

مهدی کیانی

استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه علم و فناوری مازندران، بهشهر، ایران

حامد عنایتی

استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه علم و فناوری مازندران، بهشهر، ایران