نقش مشروعیت سازمانی در فرآیند مردمیسازی تامین مالی جمعی و عرضه اولیه بهامهر

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 129

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOE01_140

تاریخ نمایه سازی: 2 شهریور 1401

چکیده مقاله:

نوپاهای خطرپذیر جدید و نوآورانه نیازمند منابع مالی برای موفقیت هستند. تامین سرمایه نوآفرینان یکی از موضوعات مهم در تامین مالی کارآفرینی است. تامین مالی جمعی و عرضه اولیه بهامر نمایانگر یک نوآوری در امور مالی کارآفرینی است. موفقیت این شیوه های بدیع تامین مالی به واسطه ی نوآوری رادیکالی که دارند با چالش هایی روبرو است، زیرا مقاومت و بدبینی گسترده تری نسبت به آن ها سوی جامعه وجود دارد. از این رو مهم با ادبیات تغییرات نهادی سازگاری قابل توجهی دارد، چرا که موفقیت آن در گرو مردمی سازی و پذیرش آن توسط مشارکت کنندگان است. رکن اصلی برای جامه عمل پوشاندن به این هدف، کسب مشروعیت است. از این رو ما بر آن شدیم تا به چگونگی کسب مشروعیت این شیوه های نوآورانه تامین مالی بپردازیم. در راستای نیل به این هدف ما به مرور ساختار یافته ادبیات این حوزه پرداختیم. و از میان مقالات گرد آمده ۵۶ مورد را غربال و انتخاب کردیم. در ادامه با تحلیل مقالات منتخب ابتدا تعریفی جامع از تامین مالی جمعی، عرضه اولیه بهامهر و مشروعیت سازمانی ارائه کردیم و سپس به معرفی منابع مشروعیت ساز به این شیوه های تامین مالی پرداختیم. در نهایت به ارائه راه کارهایی به کارآفرینان، پلتفرم ها، دولت ها، نهادهای دولتی و غیر دولتی، دانشگاه ها و... برای مردمی سازی و کسب مشروعیت تامین مالی جمعی و عرضه اولیه توکن پرداختیم.

نویسندگان

حسام الدین جلادتی

دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران

احسان چیت ساز

استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران