تحلیل رفتار حرارتی و طول عمر عایقی کابلها در شرایط مختلف کیفیت توان

سال انتشار:

1392

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

47

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIRED02_109

تاریخ نمایه سازی: 2 شهریور 1401

چکیده مقاله:

با توجه به استفاده گسترده از کابلها در صنعت برق،شناسایی میزان طول عمر عایقی آنها در شرایط مختلف کیفیت توانمورد توجه کارشناسان صنعت برق قرار گرفته است. در سالهای اخیربه دلایل اقتصادی توجه ویژه ای به موضوع کیفیت توان و تاثیراتمتقابل آن بر روی تجهیزات مختلف قرار گرفته است. در این مقاله بامطالعه انواع مدل الکتریکی و حرارتی کابل، طول عمر عایقی آنهاتحت شرایط مختلف کیفیت توان مورد ارزیابی قرار می گیرد . سرانجام به منظور تائید نتایج تئوری با استفاده از نرم افزارANSISرفتار حرارتی و طول عمر عایقی و تاثیر متقابل پارامترهای مختلفکیفیت توان مورد شبیه سازی قرار می گیرد.

نویسندگان

مصطفی عظیمی

امور نظارت بر بهره برداری شرکت توزیع برق استان اصفهان

امیر رمضانی

امور نظارت بر بهره برداری شرکت توزیع برق استان اصفهان

ویدا میرزاییان

دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات شرکت توزیع برق استان اصفهان