بررسی الزامات تشکیل وزارت انرژی در ایران

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 167

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRICONF01_027

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

چکیده مقاله:

در این مقاله ضمن آسیب شناسی وضع موجود حکمرانی انرژی در جمهوری اسلامی ایران، تاریخچه و الزامات تشکیل وزارت انرژی مورد بررسی قرار میگیرد. چالش جدی که فراروی حکمرانی بخش انرژی ایران قرار دارد، عدم هماهنگی و فقدان مدیریت یکپارچه در حوزه انرژی ا ست که به تناوب موجب اتخاذ سیاستهای متناقض تو سط وزارتخانه های نفت و نیرو شده است. رفع این چالش مستلزم اصلاح ساختار حکمرانی انرژی کشور به منظور برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه این بخش و ایجاد وزارت انرژی ا ست. بااین وجود، تغییرات ساختاری در نظام حکمرانی انرژی به تنهایی منجر به بهبود وضع موجود نخواهد شد. بلکه باید ابتدا مقدمات ایجاد وزارت انرژی ازجمله ایجاد نهادهای تنظیمگر بخشی و تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدیگری وزارتخانه های نیرو و نفت صورت گیرد. در صورت هرگونه تعجیل در تاسیس وزارت انرژی بدون رعایت الزامات ذکرشده، وزارت انرژی تنها منجر به بحرانی تر شدن وضع موجود خواهد شد.

نویسندگان

محمدرضا اکبری

پژوهشگر، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، آزمایشگاه سیاستی، تهران، ایران

سعید قاضی پور

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، تهران، ایران

سیدمجید میری

کارشناس ارشد مطالعات، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، تهران، ایران

ناصر باقری مقدم

استادیار گروه سیاست فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران