شبیه سازی سناریوهای رشد و موفقیت کسب وکارهای نوپا با مدلسازی مبتنی بر رویکرد پویایی شناسی سیستم ها

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 67

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOMSR-3-9_017

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

چکیده مقاله:

امروزه اقتصاد کشورها بر محور کسبوکارهای کوچک و متوسط و نوپا استوار است چراکه در توسعه اقتصادی، اشتغالزایی وابداع شیوه های جدیدی که به تغییرات فناوری و افزایش توانایی تولید منجر خواهد شد نقش مهمی ایفا می کنند که رشدپایدار و موفقیت آنها به کانون توجه و تمرکز مبدل گشته است. بنابراین هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل رشد وموفقیت کسب وکارهای نوپا و مدلسازی آنها با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها به منظور شبیه سازی رفتار کسب وکار وزیرسیستم های آن می باشد تا بر اساس موتورهای رشد مختلف، سناریوهای متفاوت بررسی و مقایسه گردند. در این راستا بامطالعه مبانی نظری موضوع، ابعاد و متغیرها شناسایی و تاثیر هر کدام از آنها بر یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت و طیپژوهش میدانی در قالب پرسشنامه بسته، تاثیرگذاری عوامل فعالیت های بازاریابی، جریان های درآمدی و هزینه ای، منابعانسانی، توانایی های فردی مدیریتی، ایده و محصول، عوامل محیطی، مدیریت عملیات تولید و پشتیبانی، شبکه سازی واستراتژی و سازمان بر رشد و موفقیت کسب وکارهای نوپا بیان گردید و سپس با بهره گیری از نظرات اعضای نخبه متشکل ازاساتید دانشگاهی، مدیران عامل و ارشد کسب وکارهای نوپا و پژوهشگران متخصص به صورت مصاحبه های نیمه ساختاریافته،مدل دینامیکی توسعه یافته و در نرم افزار ونسیم، ترسیم، فرموله، تست و شبیه سازی گردید تا بر اساس موتورهای رشدمختلف کسب وکارهای نوپا، سناریوهای متفاوت بررسی و مقایسه گردند.

کلیدواژه ها:

کسب وکار نوپا ، رشد کسب وکار ، موفقیت کسب وکار ، پویایی شناسی سیستم ها ، شبیه سازی ، مدل دینامیکی کسب وکار نوپا

نویسندگان

غلامرضا توکلی

دانشیار، مجتمع دانشگاهی مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران