آیا نانولوله کربنی در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای پل یاتیلن/آلومینیوم تاثیرگذار است؟

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

64

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SCIENECONF02_024

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1401

چکیده مقاله:

توجه روزافزون بسیاری از محققان به استفاده از نانولوله های کربنی به سبب خواص عالی رسانایی الکتریکی، حرارتی و استحکامی آنها در سالهای اخیر در کاربری های متنوع به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته اس ت. در دهه اخیر مبحث اتصال دهی فاز پلیمری و کامپوزیت های پلیمری به ورق های آلومینیوم بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از این رو این پژوهش با هدف بررسی استحکام اتصال آلومینیوم آلیاژی ۵۰۸۳ به نانوکامپوزیت زمینه پلی اتیلن تق ویت شده با نانولوله های کربنی به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای انجام شده است. نتایج آزمون کشش برشی بر روی نمونه های جوشکاری شده پلی اتیلنی و نانوکامپوزیتی با آلومینیومنشان داد که زمان ماندگاری مطلوب جهت ایجاد اتصال مناسب در نان وکامپوزیت ۵ ثانیه بوده و با افزایش مدت زمان ماندگاری تا ۱۰ ثانیه به دلیل افزایش بیش از حد مذاب پلی اتیلن استحکام روند نزولی در پیش می گیرد. همچنین طبق نتایج به دست آمده دریافتیم که هدایت حرارتی پلیمرها با افزودن غلظت نسبتا پایینی از نانولوله های کربنی به مقدار قابل توجهی افزایش یافته، که همین امر سبب افزایش استحکام اتصال آلومینیوم به نانوکامپوزیت می گردد.

کلیدواژه ها:

جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای ، پلیاتیلن با دانسیته ی بالا ، نانولوله ی کربنی ، تست کشش برشی

نویسندگان

تکتمکیان افشار
تکتم کیان افشار

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی گرایش شناسایی و انتخاب مواد، دانشگاه فردوسی مشهد

محسنحداد سبزوار
محسن حداد سبزوار

استاد، مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه فردوسی مشهد

سمانهصاحبیان سقی
سمانه صاحبیان سقی

استادیار، مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه فردوسی مشهد