سولفورزدایی از سوخت های مایع به روش جذب سطحی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 203

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MRSS05_040

تاریخ نمایه سازی: 24 مرداد 1401

چکیده مقاله:

در این مقاله جذب اتیل مرکاپتان در یک محلول نمونه از بنزین با روش ناپیوسته درNaX دمای ۵۲ درجه سانتیگراد ماورد مطالعه قرار گرفت. برای این منظور از زئولیت تبادل یون شده با کاتیون های فلزات واسطه که قابلیت تشکیل پیوند با سولفور موجود،کاتیون های نیکل X در سوختها را دارند، استفاده شده است. جهت تبادل یون زئولیت تهیه و AgX و NaX, NiX و نقره مورد استفاده قرار گرفتند. سه نمونه زئولیت مطالعات بر روی محلولهای نمونه محتوی اتیل مرکاپتان انجام شد . در ادامه مدلایزوترم جذب النگمویر برای حذف اتیل مرکاپتان از حال ایزواکتان برای این جاذب هابالاترین میزان جذب را دارا AgX مورد بررسی قرار گرفت. در بین نمونه های زئولیتی، بوده به راوری که ماکزیمم ظرفیت جذب ۲۵۶۵/۶۱۱ میلی گرم اتیل مرکاپتان به ازای هرگرم جاذب برای این زئولیت بدست آمد. جاذب اتیل مرکاپتان به ترتیب به صورت افزایش می یابد. تاثیر پارامترهای دما و زمان نیز برروی میزان NaX AgX جذب این ماده مورد بررسی قرار گرفت.

نویسندگان

رحمان محمودی

دکتری مهندسی شیمی دانشگاه امیرکبیر

عرفان ویسی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی دانشگاه یزد