بررسی ابعاد زیست محیطی حقوق مجازی

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

63

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CYBERM03_066

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1401

چکیده مقاله:

اینترنت و فضای مجازی به عنوان مهمترین شاخص انقلاب فن آوری اطلاعات و ارتباطات، تمامی مرزها و فاصله ها را درنوردیده و ایده دهکده جهانی را به منصه ظهور رسانده است. به لحاظ گسترد گی و اهمیت آن، حقوق فضای مجازی نیزدر ابعاد متعددش پا به عرصه وجود نهاده و توسعه یافته است از جمله یکی از ابعاد مهم آن بعد زیست محیطی می باشد.در جهان امروزن محیط زیست با چالش های جدی مواجه است و اغلب اندیشه ورزان اینترنت و حقوق مجازی را یکعامل تاثیر گذار در مهار و کاهش بحرانهای زیست محیطی می دانند. فرایند تاثیر گذاری از جنبه های مختلف قابل طرح وتبیین است و در این مقاله به دو جنبه مهم آن یعنی نقش آموزش و مدیریت بحران ها و تقویت حس مسئولیت پذیرینسبت به محیط زیست، مورد تشریح و تفصیل قرار می گیرد.