بررسی عددی اثر بافل های قطاعی بر عملکرد یک غشاء استوانه ای

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

44

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CSSE05_036

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1401

چکیده مقاله:

در این پژوهش تاثیر بافل های قطاعی بر عملکرد یک غشاء استوانه ای با روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) بررسی شده است. بافل های قطاعی بر روی یک میله مرکزی که بر محور استوانه قرار دارد، واقع شده اند. هدف از کاربرد بافل ها افزایش تنش دیواره که منجر به افزایش شار جرم عبوری از غشاء می شود است. اما از طرف دیگر وجود بافل ها سبب افزایش افت فشار در داخل غشاء می شود. اثر چهار پارامتر هندسی بافل ها شامل زاویه قطاع ها (θ)، فاصله بین هر دسته قطاع (L_b)، قطر قطاع ها (D_b) و تعداد قطاع ها در هر مقطع (N) بر میزان تنش دیواره و افت فشار بررسی شد. نتایج نشان داد که با افزایش زاویه قطاع، قطر قطاع و تعدادقطاع ها، تنش دیواره و افت فشار افزایش می یابد، در حالی که با افزایش فاصله بین قطاع ها تنش دیواره و افت فشار کاهش می یابد. از طرف دیگر افزایش تنش دیواره باعث کاهش میزان رسوب و افزایش شار جرم عبوری از دیواره غشاء می شود.

نویسندگان

لیلانصرآزادانی
لیلا نصرآزادانی

دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

امیرمحمدفرد آزاد
امیرمحمد فرد آزاد

دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر