تخمین طول مدت ایجاد اولین ترک ومقاومت با ندینگ درساختمان های بتنی درمعرض گالوانیک کوروژن

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 136

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICIRES12_005

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1401

چکیده مقاله:

عمر مفید سازه های بتن مسلح خصوصا سازه های دریایی و پل ها معمولا توسط خوردگی آرماتور محدود می شود. خوردگی آرماتور باعث شکل گیری محصولات خوردگی در اطراف آرماتور شده و افزایش حجم این محصولات باعث ایجاد فشار انبساطی در بتن اطراف آرماتور می گردد. این فشار انبساطی موجب ترک خوردگی و پوکیدن پوشش بتنی شده و از بین رفتن پوشش بتنی باع ث کاهش مقطع بتن ، کاهش مقاومت پیوستگی بتن و آرماتور و همچنین قرار گرفتن آرماتور در معرض عوامل جوی می شود. بنابراین با متلاشی شدن پوشش بتنی ، مقاومت پیوستگی به شدت کاهش یافته و خوردگی افزایش می یابد و عملا عمر مفید سازه پایان می یابد. در این مقاله با محاسبه میزان خوردگی با فرض سرعت های ثابت و متغیر برای خوردگی در زمان های مختلف ، فشار انبساطی ایجاد شده در بتن محاسبه شده و سپس با حل عددی مسئله مقدار مرزی استوانه توخالی تحت فشار داخلی ، با فرض مدل ترک چسبنده سه خطی برای رفتار بتن درکشش ، میزان رشد ترک ، عرض ترک و همچنین مقاومت پیوستگی باقی مانده در زمان مشخص محاسبه می شود. بنابراین با داشتن سرعت خوردگی ، مشخصات مکانیکی بتن و همچنین ضخامت پوشش، ترک خوردگی پوشش و مقاومت پیوستگی باقی مانده پیش بینی می شود.

نویسندگان

سید هادی وفائی

کارشناسی ارشد سازه، موسسه اقبال لاهوری مشهد