کاربرد روش المان مرزی چند ناحیه ای در تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک و سازه

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

66

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICIRES12_003

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1401

چکیده مقاله:

مسائلی که دارای هندسه نامحدود هستند دارای کاربرد بسیار زیادی در مهندسی هستند. مدل سازی ناحیه های بدون مرز در روش عددی موضوع بس یار مهمی در مسائل اندرکنش خاک و سازه است. در ا ین مسائل فرمول سازی های گسسته مثل روش اجزای محدود FEM و روش اجزای مرزی BEM بسیار استفاده می شود. فرمول سازی اجزای محدود با مرزهای متغیر هنگامیکه تعدادی از امواج انرژی در نواح ی بسته محدود می شوند ، نتایج تقریبی می دهد. سپس استفاده از المان های نامحدود دینامیکی به عنوان ابزار متناوب مرزهای متغیر برای مسائل دامنه نامحدود معرفی شده است. در حال حاضر بیشتر از روش BEM برای آنال یز مسائل اندرکنش خاک و سازه استفاده می شود

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سید هادیوفائی
سید هادی وفائی

کارشناسی ارشد سازه، موسسه اقبال لاهوری مشهد