کاهش میزان بارآلودگی آب دوریز و کاهش مصرف آب بوسیله روش ازن زنی و بررسی سازگاری ازن با مواد بازدارنده در برج های خنک کن تر

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 75

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CHILLER04_011

تاریخ نمایه سازی: 12 مرداد 1401

چکیده مقاله:

از مهمترین مشکلات آب برج خنک کننده گردشی تر مصرف آب جبرانی بالا و جهت کاهش مشکلات بیولوژیکی و خوردگی و رسوب گذاری از تعداد و مقدار زیادی از مواد شیمیایی بازدارنده پایه معدنی و آلی استفاده می کند مصرف زیاد آب می تواند باعث تغییر کمی منابع از جمله افت سطح آبخوان در مناطق صنعتی به دلیل برداشت بی رویه از آبخوان مورد استحصال گردد .و مصرف تعداد و مقدار زیادی از مواد شیمیایی بازدارنده می تواند علاوه بر آلودگی های درزمان تهیه مواد اولیه و در زمان پروسه ساخت با وارد شدن این مواد شیمیایی متنوع وپایداردر آب با توجه به وجود مواد مغذی مانند ترکیبات ارتوفسفات تغییراتی در اکوسیستم آبی منطقه شود ونیز می تواند تغییر کیفی آبهای زیر زمینی در اثر نشت پساب بلودان به سفره های زیر زمینی و افزایش برخی پارامترهای شیمیایی از جمله کلراید, سولفات, سدیم نیز گردد و از لحاظ اقتصادی نیز هزینه ها را نیز افزایش دهد با ساخت یک مجموعه کامل برج خنک کن در مقیاس نیمه صنعتی که مجهز به رک خوردگی و رسوب گذاری و مبدل حرارتی می باشد. این داده ها به صورت تجربی بدست آمد .در این پایلوت از یک پکیج ازن زنی با تولید ۲۰ گرم در ساعت استفاده شد. روش متداول کلر زنی و مواد بازدارنده با روش جدید ازن زنی در دو دوره چهل و پنج روزه با هم مقایسه شد . با توجه به عامل محدود کننده کلراید در سیستم و استفاده از آب چاه با اندازه گیری بلودان ۳۳% مصرف آب در روش جدید ازن زنی کاهش یافت و مواد خوردگی ۶۰% , مواد رسوب گذاری ۶۰% , بایوساید غیر اکسنده و کلر و ماده به طور کامل حذف شد و با اندازه گیری COD آب Blow down در روش ازن زنی میزان آن به یک ششم مقدار آن در کلر زنی رسید . در این تحقیق روش ازن زنی نسبت به کلرزنی میزان کاهش آهن محلول ۵/۹۷ درصد شد .همچنین کاهش میزان کدروت آب برج خنک کن با استفاده از روش ازن زنی ۷۰ درصد کاهش داشت .با جایگزینی گندزدای قوی ازن به جای کلر و بایوساید های غیر اکسنده پایه آلی بدلیل موثر تر بودن در از بین بردن بایوفیلم ها و میکروارگانیسم ها و کمک غیر مستقیم به فرایند جلوگیری مسائل خوردگی و رسوب گذاری و کاهش کدروت و آهن گردشی آب و همچجنین بدلیل ناپایداری و تبدلیل ازن پس از چند دقیقه به گاز اکسیژن, باعث افزایش سیکل تغلیظ و کاهش مصرف آب و باعث حذف تعدادی از مواد بازدارنده و کاهش قابل ملاحظه تعدادی ازمواد شیمیایی دیگر می گردد .و با مقایسه هزینه ها در زمان سه سال در مقیاس صنعتی مورد نظر هزینه بر گشت داده می شود .

نویسندگان

سیدمرتضی قاضی میرسعید

کارشناس ارشد آب و فاضلاب دانشکده محیط زیست دانشگاه علوم وتحقیقات تهران

آبتین عطایی

دکتری تخصصی انرژی و عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست و انرژی دانشگاه علوم وتحقیقات تهران

محمد تاجدینی

کارشناس محیط زیست