مکانیابی تصفیه خانه فاضلاب به کمک پارامترهای ژئومورفولوژیکی و مدل AHP (مطالعه موردی: شهرستان ساوه)

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

76

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HAMYARCONF14_025

تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1401

چکیده مقاله:

مکان استقرار تجهیزات و زیرساخت های شهری در ارائه بهینه خدمات شهری به شهروندان موضوع مهمی به شمار می رود. پژوهش حاضر با هدف مکانیابی تصفیه خانه فاضلاب شهرستان ساوه به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی انجام گرفته است. بدین منظور نقشه های ۷ شاخص ژئومورفولوژیکی شامل شیب، طبقات ارتفاعی، فاصله از رودخانه، فاصله از راه، فاصله از مناطق مسکونی، فاصله از گسل و کاربری زمین در محیط نرم افزار GIS براساس میزان اثرگذاری، وزن دهی و همپوشانی شدند. براساس نتایج ۱۰۴۰/۲۱ کیلومتر مربع از اراضی بخش شرقی شهرستان ساوه دارای تناسب بسیار مناسب جهت احداث تصفیه خانه فاضلاب شناسایی گردید.

نویسندگان

بهارهمیرزاخانی
بهاره میرزاخانی

دکترای جغرافیا، رئیس اداره خدمات شهری منطقه دو، شهرداری اراک