ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 160

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_BMJI-13-51_018

تاریخ نمایه سازی: 2 مرداد 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به شناسایی مولفه ها و شاخص های موثر برای ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس پرداخته است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف جز پژوهش های کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی- پیمایشی است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه می باشد. جهت شناسایی مولفه ها و شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه در بورس ، مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی شامل کتب، مستندات، مقالات و تحقیقات سایر پژوهش گران داخلی و خارجی انجام شد. شاخص ها پس از استخراج نظر خبرگان( ۱۷نفر از کارشناسان و نمایندگان بیمه مرکزی) با به کارگیری روش دلفی بازبینی شد. برای شناسایی شاخص ها از نرم افزار Excel و آزمون تی تست و پس از آن برای اولویت بندی مولفه ها از تکنیک تحلیل شبکه ای AHP از نرم افزار AHP Solver استفاده شد. مهم ترین شاخص ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه در بورس ، ضریب خسارت بیمه می باشد و اولویت دوم، سودآوری اولویت سوم، قابلیت اعتماد سرمایه گذاران اولویت چهارم، گستردگی شبکه فروش و اولویت پنجم، حجم قرارداد می باشد. با توجه به نتایج از بین ۱۷ بیمه در بورس ، بیمه پارسیان بیشترین امتیاز را کسب کرد و شرکت بیمه سامان، کمترین امتیازرا کسب کرد

کلیدواژه ها:

شرکت های بیمه ، ارزیابی عملکرد ، ابعاد ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه ، بورس اوراق بهادار ، فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

نویسندگان

فهیمه خواجوی دهشیب

گروه مدیریت، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

محمدرضا رستمی

گروه مدیریت، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

مریم مصلح

گروه ریاضی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران