استفاده از الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان برای افزایش قابلیت اطمینان از طریق بهبودپوشش و اتصال در شبکه های حسگر بی سیم

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 82

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISCEL02_082

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1401

چکیده مقاله:

پوشش در یک شبکه حسگر بی سیم نیازمند تضمین پوشش یک ناحیه مشخص با بالاترین درجه اطمینان است.اتصال نیز در بردارنده شایستگی گره ها برای تبادل اطلاعات میباشد. براساس ناحیه یا هدف تحت نظارت، مسئله پوشش بهدو بخش پوشش ناحیه ای و پوشش هدف تقسیم می شود. در پوشش ناحیهای هدف نظارت و جمع آوری اطلاعات در خصوصیک ناحیه می باشد. در پوشش هدف، مقصود مسئله نظارت بر مجموعه مشخصی از نقاط داخل یک ناحیه می باشد. پوششدر یک شبکه حسگر بی سیم نیازمند تضمین پوشش یک ناحیه مشخص با بالاتری ن درجه اطمینان است. استفاده از الگوریتمهای فرااکتشافی یک راه رایج برای حل مسائل بزرگ بهینه سازی است. این روش ها از روش های فرا نوآورانه برای جستجوو یافتن نتایج نسبتا به ینه در زمان معقول استفاده می کنند. بنابراین در این پایان نامه از الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچهها برای حل مسئله پوشش استفاده شده است. روش پیشنهادی بر اساس شرایط استاندارد شبکه حسگر بی سیم شبیه سازیشده و نتایج کارایی روش پیشنهادی را نسبت به مطالعه قبلی نشان می دهد.

کلیدواژه ها:

پوشش حداکثری ، شبکه حسگر بی سیم ، اتصال ، بهینه سازی کلونی مورچگان ، الگوریتم فرااکتشافی

نویسندگان

فرشید رحمانی

دانشجوی دانشکده مهندسی کامپیوتر - واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

مهدی صادق زاده

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر- واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران