اثر ضریب شکل چاهک در برآورد هدایت هیدرولیکی با پرمامترگلف

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 116

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_WRA-26-3_001

تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1401

چکیده مقاله:

            روش نفوذسنج گلف یکی از روش­های مناسب جهت اندازه­گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک (Kfs) در بالای سطح ایستابی است. این مطالعه به وسیله دستگاه پرمامتر گلف مدل ۱k۲۸۰۰، برای۲۰ چاهک در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان انجام شد. بافت رسی خاک مزرعه تحقیقاتی با روش هیدرومتری مشخص گردید. دبی خروجی از پرمامتر در چهار مرحله تحت بار ثابت آبی  (H) ، ۵، ۱۰، ۱۵ و۲۰ سانتی متر اندازه­گیری شد. سپس هدایت هیدرولیکی اشباع صحرایی (Kfs) و پتانسیل جریان ماتریک (Øm)، بر اساس آزمایش­های موفق و توسط آنالیز دو عمقی گلف مورد ارزیابی قرار گرفت. طبق نتایج بدست آمده مشخص شد که در خاک­های سنگین افزایش عمق استغراق H۲ نسبت به H۱، راهکاری مناسب برای کاهش نتایج ناموفق آنالیز دو عمقی گلف جهت تعیین هدایت هیدرولیکی خاک می­باشد. در این مطالعه همچنین ضریب شکل چاهک (C) با پنج روش متفاوت محاسبه شد و تاثیر ضرایب C بدست آمده از راه حل­های مختلف در نتایج آنالیز دو عمقی گلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که وقتی اثر غیر اشباع در محاسبات قرار گیرد، امکان بدست آوردن مقادیر منفی Kfs و Øm با استفاده از راه­حل زیانگ کمتر است و همبستگی بسیار زیادی بین مقادیر آنالیزهای موفق دو عمقی گلف که از دو راه حل زیانگ و عددی در تعیین ضریب C استفاده شده است، وجود دارد (۹۸/۰r=).

کلیدواژه ها:

بافت سنگین ، پرمامتر گلف ، ضریب شکل چاهک ، هدایت هیدرولیکی اشباع صحرایی

نویسندگان

عباس خوارزمی

کارشناسی ارشد دانشگاه تهران؛

محمود مشعل

استادیار دانشگاه تهران؛

قاسم زارعی

استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کرج؛

مریم وراوی پور

استادیار دانشگاه تهران؛