بررسی کیفی تاثیر امواج الکترو مغناطیس و نانو ذرات با حضور شوری در افزایش برداشت نفت

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

69

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SFFGP02_009

تاریخ نمایه سازی: 11 تیر 1401

چکیده مقاله:

نفت یکی از ارزشمندترین مواد بر روی این کره خاکی است. بسیاری از کشورها با برداشت نفت، پیشرفت بسیار زیادی را در حوزههای مختلف تجربه کردند. کشور عزیزمان ایران نیز با داشتن منابع بسیار زیاد نفت میتواند به کمک برداشت این ماده ارزشمندپیشرفت سریعتری را در تمامی حوزه ها داشته باشد. در این پژوهش محقق با مطالعه منابع مختلف و تحقیقات میدانی سعی میکند تاثیر امواج الکترو مغناطیس و نانو ذرات به صورت همزمان با حضور شوری در افزایش استخراج نفت را بررسی کند. با توجه بهاطلاعات و آزمایشهای مختلف به این نتیجه دست یافته شد که وارد کردن امواج الکترومغناطیسی به فرایند استخراج نفت باعثافزایش برداشت نفت خواهد شد. همچنین با توجه به آزمایشهای صورت گرفته، نانو ذرات مختلف، تاثیرات مثبت متفاوتی را براین فرایند دارند. پس میتوان نتیجه گرفت که امواج الکترو مغناطیس و نانو ذرات با حضور شوری در ازدیاد برداشت نفت تاثیرمثبت زیادی را خواهند داشت. امید است این پژوهش در افزایش برداشت نفت موثر باشد تا قدمی را در جهت سرعت بخشیدن بهپیشرفت کشورعزیزمان برداشته باشیم.

نویسندگان

فرزاداسدی
فرزاد اسدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت دانشگاه تربیت مدرس تهران